งานบริการตีเส้นจราจร

 

เรายินดีให้คำปรึกษา ออกแบบ และให้บริการตีเส้นจราจร

  • ตีเส้นแบ่งช่องจราจรบนถนน
  • ตีเส้นแบ่งช่องลานจอดรถ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้าสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โครงการบ้านจัดสรร สถานีบริการน้ำมัน ตลาดนัด
  • ทำเครื่องหมาย ทางม้าลาย
  • ลูกศรจราจรประเภทต่างๆ เช่น ลูกศรบอกทิศทาง ลูกศรเลี้ยวซ้าย ลูกศรเลี้ยวขวา
  • สัญลักษณ์ความปลอดภัยบนพื้นทาง เช่น สัญญาลักษณ์ ที่จอดรถสำหรับคนพิการ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสีเทอร์โมพลาสติก

สีเทอร์โมพลาสติก หมายถึงสีที่ใช้ทำเครื่องหมายจราจรต่างๆ บนผิวทาง โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.542-2549

ส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่

     1. เรซิน หรือ เทอร์โมพลาสติก ทำหน้าที่เป็นสารยึดส่วนผสมต่างๆ กับพื้นผิว
     2. ผงสี สีที่นิยมใช้ คือสี ขาว และเหลือง เนื่องจากเป็นสีหลักในการ ตีเส้นแบ่งช่องจาราจร และทำลูกศรบอกทิศทางการจราจร อาจจะมีสีอื่น เช่นสีฟ้าสำหรับทำสัญญาลักษณ์เฉพาะ ต่างๆ เช่น ช่องจอดรถของคนพิการ เป็นต้น
     3. ตัวผสมเพิ่ม เป็นสารเสริมคุณภาพของสีเทอร์โมพลาสติก ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
     4. ลูกแก้ว เป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้ สีเทอร์โมพลาสติก มีคุณสมบัติสะท้อนแสดง ทำให้เห็นเครื่องหมายจราจรชัดเจนในยามคำคืน

คุณสมบัติ ของสีเทอร์โมพลาสติก

     1. สามารถยึดติดบนพื้นผิวต่างๆ ได้ดี
     2. สะท้อนแสงเนื่องจากมีส่วนผสมของลูกแก้ว
     3. ทนแรงกระแทก
     4. ทนความร้อน ประมาณ 95-115 องศาเซลเซียส
     5. ทนต่อความเป็นด่าง ตามมาตรฐาน มอก.