กังหันตีน้ำโซล่าเซลล์

 

ส่วนประกอบของเครื่อง

a. ตัวเครื่องตีน้ำประกอบไปด้วยแผงโซล่าเซลล์ ชุดควบคุมมอเตอร์ และทุ่นลอยน้ำ

b. ใบพัดขนาด 25 นิ้ว จำนวน 4 ใบ พร้อมน็อตสแตนเลส 4 ตัว

c. แกนเพลา จำนวน 2 ชิ้น (ซ้าย-ขวา) พร้อมน็อตสแตนเลส 4 ตัว