กล้องวงจรปิด Watashi HD CVI

HDCVI เป็นเทคโนโลยีที่สามารถส่งภาพผ่านสายวีดีโอ ทีมีความคมชัดระดับ HD มีความละเอียดสูงและมีความซับซ้อนของภาพได้โดยมีระยะทางได้ไกลขึ้น

HDCVI กับ HD-SDI แตกต่างกันอย่างไร ?

ทั้ง HDCVI และ HD-SDI สามารถถ่ายโอนสัญญาณ HD ได้ที่ 720/1080P แต่ HDCVI มีความโดดเด่นและดีกว่า HD-SDI ของเทคโนโลยี
HDCVI คือ โดยทั่วไป HD-SDI สายสัญญานที่สื่อผ่าน มากที่สุด 100 เมตร ในขณะที่ HDCVI มีความสามารถ ส่งผ่านสายสัญญาณมากถึง 500 เมตร โดยใช้สายเคเบิ้ล ที่มีสัญญาณต่ำ

เทียบรุ่นต่อรุ่น กับ อัตราการบิดเบือนของภาพ

เมื่ออยู่ใกล้สภาพแวดล้อมที่มีรังสีสูง ซึ่งอาจเกิดการรบกวนของภาพได้มากขึ้น HDCVI มีความสามารถป้องกันการบิดเบือนของ ภาพได้ดีกว่า HD-SDI HDCVI adopts คือเทคโนโลยี การปรับความถี่ต่ำ จากเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สาย เช่น มือถือ สัญญาณจากคลื่นความถี่วิทยุเสาอากาศ
ทำให้การส่งภาพวีดีโอจาก HDCVI มีความเสถียรสูง

Credit : 

ผู้แต่งบทความ By / Admin CCTVBOX 

www.dahuacctv.net