กลีเซอรีน (Glycerine)

     กลีเซอรีน ถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง โดยบางส่วนถูกนำไปใช้เพื่อรักษาปริมาณความชื้นในระดับหนึ่งเพื่อป้องการ การ Drying out ทำให้ผลิตภัณฑ์แห้ง หรือ นำไปใช้เป็น สารละลาย (Solvent) สารเพิ่มความหวาน (Sweetener) เครื่องสำอาง (Cosmetics and Personal Care Products) สบู่เหลว (Liquid Soaps) ลูกอม (Candy) สุรา (Liqueurs) หมึก (Inks) และสารหล่อลื่น (Lubricants) เพื่อให้ยืดหยุ่น (Pliable) สารป้องกันการแข็งตัว (Antifreeze Mixtures) เป็นส่วนผสมอาหาร (Food and Beverage Ingredients ) อาหารสัตว์ (Animal feed) สารปฏิชีวนะ (Antibiotics) ยา (Pharmaceuticals) สารให้ความชุ่มชื้น (Moisturizers) น้ำมันไฮดรอลิกส์ (Hydraulic fluids) และสารตั้งต้นทางปีโตรเคมีต่างๆ (Polyether polyols, Propylene glycol, Epichlorohydrin และอื่นๆ )

กลีเซอรีน คุณเต้ย เซลส์แอนด์เซอร์วิส