จำหน่ายกรองลมอัด (Compressed Air Filter)

 

     กรองอัดลม ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกที่ปนมากับลมออก ทำให้ลมสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน เช่น น้ำ ฝุ่น ละออง น้ำมัน เศษสิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่เจือปนมากับลม การเลือกใช้กรองอัดลม ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ว่าต้องการลมสะอาดมากน้อยแค่ไหน โดยส่วนมากแล้ว ความละเอียดของกรองลมอัดแบ่งได้ดังนี้ 3 ไมครอน, 1 ไมครอน, 0.01 ไมครอน และ Activated Carbon แต่ละความเอียดก็จะมีค่าการแยกละอองน้ำมันต่างกัน